27 / 03 / 2018 - 12:50

Brexit: Potentiel enighed om IP-rettigheder

Nyhedstype
Nyhed

Briternes beslutning om udmeldelse af EU vil få betydning for gyldigheden af varemærker og designs, der er registreret i EU, idet EU-registreringer efter Brexit ikke længere vil have gyldighed i Storbritannien. Det har indtil nu være uklart, om EU-registreringer vil kunne videreføres til Storbritannien, eller om det vil blive nødvendigt at søge om national registrering af IP-rettigheder i landet.

Heldigvis er der udsigt til enighed om, at indehavere af allerede registrerede EU-rettigheder, automatisk vil opnå tilsvarende rettigheder i Storbritannien, i hvert fald hvis man skal tro de seneste to udspil fra henholdsvis EU-Kommissionen og den britiske regering.

Den 28. februar 2018 offentliggjorde EU-Kommissionen sit første udkast til en aftale om Storbritanniens udtrædelse af EU. Under artikel 50 behandles den fortsatte beskyttelse af EU-rettigheder i Storbritannien. EU-Kommissionens holdning er, at indehavere af registrerede EU-varemærker og EU-designs skal blive indehavere af tilsvarende rettigheder i Storbritannien, uden krav om genbehandling. Dette ville være et attraktivt scenarie for EU-rettighedshavere, da disse ville skånes for omkostningerne associeret med genregistrering af deres eksisterende EU-rettigheder i Storbritannien.

I marts 2018 udgav den britiske regering et positionspapir, der giver indsigt i Storbritanniens overvejelser om EU-rettigheders gyldighed i landet efter Brexit. På papirets side 12 behandles beskyttelsen af IP-rettigheder. Om end denne del af papiret mangler mange detaljer, udtrykker den britiske regering, at Storbritanniens tilgang til IP-rettigheder ligger tæt op af holdningen fra Kommissionens positionspapir af 27. september 2017. Ligesom det er gengivet i EU-Kommissionens aftaleudkast, indeholder Kommissionens positionspapir et hovedprincip om, at eksisterende EU-rettigheder skal nyde fortsat gyldighed i Storbritannien efter Brexit.

Der er således grundlæggende enighed mellem EU-Kommissionen og den britiske regering om at nå frem til fortsat beskyttelse af registrerede EU-rettigheder efter den endelige effektuering af Brexit. Detaljerne er langt fra på plads, blandt andet vil videreførsel af EU-designregistreringer medføre, at der skal helt ny designlovgivning til i Storbritannien, men for rettighedshavere det foreløbigt godt nyt.

Hos Lundgrens følger vi nøje udviklingen i forhandlingerne om IP-rettigheder op til og efter Brexit. Skulle du have spørgsmål i forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte Anne Mette Sloth Berner for en drøftelse.

 

Cookies
Dette site anvender 3. parts cookies til at huske dine indstillinger og til at føre besøgsstatestik. Ved at benytte websitet, accepterer du brugen af cookies.
Accepter og luk