06 / 04 / 2017

LEXA #3 - Handicap-diskrimination

Tid
09:00 - 12:00
Sted

Lundgrens
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup

Den juridiske udvikling på området for handicap-diskriminition har inden for de seneste 5 år har udviklet sig markant på det danske arbejdsmarked. Der er kommet flere præjudicielle afgørelser fra EU-domstolen på området, og antallet af handicap-diskriminationssager ved de danske domstole og øvrige afgørelsesnævn har været stigende.

I Danmark reguleres handicap af forskelsbehandlingsloven, der har til formål at fremme ligebehandling, og som beskytter handicappede medarbejdere mod direkte og indirekte diskrimination på arbejdsmarkedet.

Med dette kursus gives et grundigt indblik i retsstillingen for handicap-diskrimination, og de hertil knyttede praktiske problemstillinger. Under seminaret gennemgås en række nye domme og afgørelser, der illustrerer reglernes anvendelsesområde samt omfanget af handicappede medarbejderes beskyttelse, og der sættes særligt fokus på, hvilke kriterier der er afgørende i denne forbindelse. Seminaret giver endvidere et overblik over det godtgørelsesniveau, der i henhold til retspraksis er relevant i handicap-diskriminationssager.

Indhold
Kurset vil blandt andet behandle følgende:

 • Hvilken lovgivning beskytter medarbejdere mod handicap-diskrimination på arbejdsmarkedet?
 • Hvornår kan der være tale om et handicap?
 • Hvor langt rækker beskyttelsen af en handicappet medarbejder?
 • Hvornår indtræder arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse? 
 • Hvad indebærer arbejdsgivers pligt til at iværksætte tilpasningsforanstaltninger?
 • Hvornår kan handicaprelateret sygefravær tælles med i opgørelsen af 120 sygedage?
 • Kan arbejdsgiver sagligt opsige en handicappet medarbejder?

Program for dagen
Kl. 08.30 – 09.00 Morgenmad og registrering
Kl. 09.00 – 10.30 Indledning om handicap-diskrimination
Kl. 10.30 – 10.40 Pause
Kl. 10.40 – 12.00 Handicap-diskrimination fortsat

Udbytte
Efter kurset vil deltageren:

 • Have fået et grundlæggende kendskab til handicap-lovgivningen, 
 • Fået indblik i hvornår der kan være tale om et handicap, 
 • Have kendskab til omfanget af beskyttelsen af handicappede, 
 • Have forståelse for arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse og hvor langt tilpasningsforpligtelsen rækker,
 • Få indblik i hvorledes 120 dages reglen kan anvendes i forhold til en handicappet medarbejder, og 
 • Hvilke sanktionsmuligheder der er imod handicap-diskrimination.

Målgruppe 
Kurset henvender sig særligt til personer, der beskæftiger sig med ansættelsesretlige problemstillinger, herunder jurister, advokater, arbejdsgivere og HR-medarbejdere. 

Efteruddannelseslektioner
Kurset opfylder reglerne om obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.
Kursusbevis udstedes.
Antal efteruddannelseslektioner: 4

Underviser
• Anne Marie Abrahamson, advokat og partner, Ansættelsesret

LEXA - Lundgrens External Academy - er en række kurser inden for de primære juridiske rets- områder. LEXA henvender sig til dig, der arbejder med jura til dagligt og har brug for at få stillet skarpt på det mest aktuelle inden for hvert fagområde. Underviserne på LEXA er partnere fra Lundgrens med stor ekspertise inden for de forskellige områder. 

Kurserne er berammet til 4 kursuslektioner hver, og efter hvert kursus kan der udstedes kursusbevis for din deltagelse. 

Relaterede specialeområder

Cookies
Dette site anvender 3. parts cookies til at huske dine indstillinger og til at føre besøgsstatestik. Ved at benytte websitet, accepterer du brugen af cookies.
Accepter og luk