16 / 05 / 2017

LEXA #4 - Kontraktret

Tid
09:00 - 12:00
Sted

Lundgrens
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup

De fleste virksomheder har en lang række IT kontrakter, som er afgørende for virksomhedens drift.
På dette kursus vil du blive introduceret til IT-kontrakter, som et juridisk håndværk. Du vil blive præsenteret for forskellige kontrakttyper, herunder navnlig om systemleverancer, og vi vil drøfte fordele og ulemper ved at benytte standardkontrakter. Der vil blive gennemgået og drøftet udvalgte kontraktretlige problemstillinger og vi vil løbende bidrage med ”tips and tricks”, som du kan bruge i dit videre arbejde med din virksomheds kommercielle IT-kontrakter.    

Indhold
Kurset vil blandt andet behandle følgende:

  • Introduktion til kontraktretten og dennes betydning for virksomheders værdiskabelse og risikostyring
  • Drøftelse af forskellige kontrakttyper, herunder navnlig inden for IT-retten (systemleverancer)
  • Introduktion til standardkontrakter med fokus på deres fordele og ulemper 
  • Drøftelse af udvalgte kontraktuelle problemstillinger, så som eksempelvis misligholdelsesklausuler

Program for dagen

Kl. 08.30-09.00 Morgenmad og registrering
Kl. 09.00-10.20 1. session 
Kl. 10.20-10.40 Kaffepause
Kl. 10.40-12.00 2. session
Kl. 12:00 Afslutning

Udbytte

Efter kurset vil deltageren:

  • have forståelse for kontrakters betydning for virksomheders mulighed for at skabe værdi og styre risici,
  • have overblik over forskellige typer af kontrakter, herunder navnlig på IT-rettens område (systemleverancer),
  • kende de mest almindelige standardkontrakter samt deres fordele og ulemper,
  • have kendskab til de udvalgte kontraktretlige problemstillinger, som kurset giver anledning til,
  • få indblik i, hvordan man i praksis kan gøre en mindre god kontrakt til en (lidt) bedre kontrakt uden at skulle skrive alt om. 

Målgruppe 

Kurset henvender sig særligt til personer, der beskæftiger sig med virksomhedernes kommercielle aftaler, herunder IT-anskaffelser (systemleverancer), såsom jurister, yngre advokater og contract managers.

Efteruddannelseslektioner

Kurset opfylder reglerne om obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.
Kursusbevis udstedes.
Antal efteruddannelseslektioner: 4

Undervisere

Kim Frost er docent, ph.d. i formueret ved Det juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Han har tidligere arbejdet som advokat, hvor han blandt andet har udfærdiget systemleveranceaftaler. En lang række af hans hidtidige publikationer omhandler de udfordringer, som netop disse aftaler stiller koncipisten overfor.
​Advokat og partner, Claus Spangenberg 

LEXA - Lundgrens External Academy - er en række kurser inden for de primære juridiske rets- områder. LEXA henvender sig til dig, der arbejder med jura til dagligt og har brug for at få stillet skarpt på det mest aktuelle inden for hvert fagområde. Underviserne på LEXA er partnere fra Lundgrens med stor ekspertise inden for de forskellige områder. 
Kurserne er berammet til 4 kursuslektioner hver, og efter hvert kursus kan der udstedes kursusbevis for din deltagelse. 

Cookies
Dette site anvender 3. parts cookies til at huske dine indstillinger og til at føre besøgsstatestik. Ved at benytte websitet, accepterer du brugen af cookies.
Accepter og luk