16 / 05 / 2018

Morgenmøde om lov om forretningshemmeligheder

Dato
16.05.2018
Tid
09:00 - 12:00
Sted

Tuborg Boulevard 12, 4 sal

2900 Hellerup

Danmark

Erhvervsministeriet fremsatte den 10. januar 2018 et forslag til en ny lov om forretningshemmeligheder. Dermed vil den danske regulering af forretningshemmeligheder blive samlet i en ny selvstændig lov. Lovforslaget gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/943/EU af 8. juni 2016 om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse.

Partner i Intellectual Property & Life Science, Jakob Krag Nielsen, og partner i Ansættelsesret, Anne Marie Abrahamson, vil gennemgå betydningen af lovforslaget på morgenmødet onsdag den 16. maj 2018.

Desuden vil vi komme med anbefalinger til, hvad virksomheder kan gøre for at sikre sine forretningshemmeligheder bedst muligt samt gennemgå, hvilke reaktionsmuligheder virksomheder har, i tilfælde af krænkelser af deres forretningshemmeligheder.

Gennemgang af de kommende regler
Formålet med lovforslaget er at styrke beskyttelsen af forretningshemmeligheder og skabe ensartede rammevilkår for erhvervslivet på tværs af EU. Samtidig skal implementeringen i en ny og selvstændig lov, der i vidt omfang samler den danske regulering på området, gøre det lettere for danske virksomheder at få overblik over reglerne for beskyttelsen af forretningshemmeligheder.

Lovforslaget indeholder, som noget nyt i dansk ret, en lovbestemt definition af begrebet ”forretningshemmelighed”. Hidtil har det været op til domstolene at fastlægge indholdet af det begreb. Derudover regulerer lovforslaget blandt andet, hvornår erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder udgør en ulovlig handling. Endvidere fastsætter lovforslaget, hvilke reaktionsmuligheder indehaveren af en forretningshemmelighed har overfor en krænkende part.

Lovforslaget blev 1. behandlet og henvist til udvalg den 23. januar 2018, og loven skal træde i kraft den 9. juni 2018.

Cookies
Dette site anvender 3. parts cookies til at huske dine indstillinger og til at føre besøgsstatestik. Ved at benytte websitet, accepterer du brugen af cookies.
Accepter og luk