AB 18-Certificering: Byggeriets nye aftaleformer - 4 moduler

Dato
14.01.2020 | 25.02.2020 | 26.02.2020 | 04.03.2020
Sted

AXELBORG

VESTERBROGADE 4 A

1620 KBH V

  

Kom i dybden med AB 18 på helt ny certificering!

Lundgrens inviterer sammen med JUC og repræsentanter i AB-udvalget fra Dansk Byggeri og Danske ARK til en certificering i entrepriseret efter det nye aftalesystem. Det nye aftalegrundlag blev taget i anvendelse af byggeriets parter fra d . 1. januar 2019, og der er mange nyskabelser. Det er derfor helt nødvendigt at komme tæt på ændringerne og ikke mindst på forskellene fra de "gamle" regler i AB 92, ABT 93 og ABR 89. 

Hvad indeholder certificeringen?
Certificeringen består af 4 moduler og en afsluttende onlinetest. Du kan enten tage hele forløbet samlet eller vælge de enkelte moduler separat. Du kan se rækkefølgen i modulerne nedenfor og tilmelde dig via link, hvor du også kan læse yderligere om forløbet. 

Hvem kan deltage?
Certificeringen henvender sig til praktikere, der arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen, og som beskæftiger sig med byggeriets aftalevilkår. Programmet er skræddersyet til offentlige og private bygherrer, entreprenører, tekniske rådgivere og in-house jurister, der har behov for denne faglige viden i forbindelse med deres daglige arbejde. Certificeringen er derimod ikke rettet mod advokater, der arbejder med entrepriseret til daglig.

Hvad får du ud af det?
På certificeringen får du en solid allround viden inden for AB-dokumenterne. Du får samtidig en masse værktøjer, tjeklister og opdateret viden om den praktiske håndtering af byggejuridiske problemstillinger, så du kan bruge din nye viden allerede dagen efter modulerne.

Moduler:

Modul 1: AB 18 og ABT 18 for praktikere

En introduktion til entrepriseretten, gennemgang af det nye AB-system og de væsentligste temaer og bestemmelser i AB 18 og ABT 18

 

Modul 2: ABR 18 for praktikere og Danske ARK og FRI's ydelsesbeskrivelse

En introduktion til rådgiveraftalen og de nye ydelsesbeskrivelser samt en gennemgang af de væsentligste temaer og bestemmelser i ABR 18

 

Modul 3: Tid, forsinkelse, dagbod, ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe

En gennemgang af bestemmelserne i AB 18 om forsinkelse og de økonomiske konsekvenser ved forsinkelse, ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe

 

Modul 4: Case study ved brug af de nye AB 18-dokumenter – sådan løses de i praksis

Du arbejder med konkrete cases og løser disse efter det nye AB 18-system. Om formiddagen ser vi på tid, forsinkelse og dagbøder, og om eftermiddagen fokuseres der på ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe

 

Undervisere: Undervisere: Pedram Moghaddam (Advokat og Partner, Lundgrens), Henrik Fausing (Fhv. Projektdirektør og Jurist, Dansk Byggeri) og Preben Dahl (Chefjurist og Advokat, Danske ARK)

Læs mere og tilmeld dig her: www.juc.dk/cab18