Om Christina Buhl Nielsen

Christina er advokat i afdelingen Fast Ejendom & Entreprise, hvor Christinas specialer er entrepriseret, samt køb og salg af fast ejendom.

Christina arbejder med alle dele af entrepriseretten og rådgiver klienter på tværs af byggebranchen om håndtering af entrepriseretlige udfordringer og løsning af tvister. Klienterne er både private og offentlige bygherrer, entreprenører og tekniske rådgivere. 

​Christina har erfaring med at forberede og gennemføre voldgiftssager, skønssager, forligsforhandlinger, samt erfaring med at udarbejde og forhandle kontrakter.