Fast Ejendom & Entreprise

I Lundgrens’ Fast Ejendom & Entreprise rådgiver vi inden for alle aspekter af ejendomsmarkedet. Vi har en dyb kommerciel forståelse for ejendomsmarkedet, og udover at kunne levere juridisk bistand på et højt fagligt niveau har vi et stærkt netværk i branchen og en kommerciel tilgang til kundens konkrete sag.

Vi indgår i et tæt samarbejde med vores specialister inden for andre retsområder, der er relevante for ejendomsmarkedet -  ikke mindst moms og skat, planretog offentlig regulering samt finansiering og selskabsret.

Vi rådgiver blandt andet om:

•Køb og salg af fast ejendom
•Projektudvikling
•Finansiering
•Lejeret
•Entrepriseforhold
•Plan- og miljøforhold
•Moms og skat i relation til fast ejendom
•Udbud og OPP-projekter
•Konfliktløsning

Læs mere

Køb og salg af fast ejendom

Omsætning af fast ejendom er en kernekompetence hos Lundgrens. Vi følger nøje ejendomsmarkedets udvikling og bistår både med juridisk håndtering og kommercielle overvejelser. Vi rådgiver om indgåelse og forhandling af overdragelsesaftaler, herunder om strukturering af ejendomstransaktioner, og vi bistår med at sikre, at alle forhold bliver grundigt belyst under due diligence.

edit translation

Projektudvikling

Vores rådgivning inden for projektudvikling omfatter blandt andet bistand i relation til etablering af det fornødne plangrundlag og aftaler med offentlige myndigheder samt kontraktindgåelse med relevante samarbejdspartnere i form af tekniske rådgivere, entreprenører m.v. Vi bistår derudover med etablering af ejerforeninger, udstykningssager, opfyldelse af myndighedskrav m.v., ligesom vi rådgiver i forbindelse med opførelsen af selve byggeriet. Herudover rådgiver vi om finansiering og finansieringsformer, herunder mezzaninkapital og forward funding strukturer.

edit translation

Finansiering

De finansielle institutioner har forskellige tilgange til ejendomsmarkedet og er underlagt strikse reguleringer. Dette kræver indsigt hos den ejendomsinvestor, der ikke ønsker at binde egen likviditet i et projekt, men foretrækker ekstern finansiering. Med afsæt i Lundgrens’ brede netværk i den finansielle sektor hjælper vi lokale og globale ejendomsinvestorer med at navigere i finansierings- og optimeringsmulighederne - og finansielle institutioner med at operere sikkert inden for regler og regulativer.

edit translation

Lejeret

Den danske lejelovgivning er særdeles kompleks. Det kræver lige dele indsigt i kommercielle og juridiske forhold for at undgå de faldgruber og udnytte de muligheder, som lejemarkedet byder på. Lundgrens’ afdeling for fast ejendom har indgående viden og erfaring med at håndtere lejeretlige spørgsmål. Vi har stor erfaring med blandt andet indkøbscentre, butiks- og kontorlejemål samt lejeaftalens rolle i forbindelse med projektudvikling inden for både bolig og erhverv. Vi rådgiver også om nye lejeforhold og vurderer eksisterende lejevilkår ved ejendomstransaktioner, lejefastsættelse og tvister.

edit translation

Entrepriseforhold

Vi rådgiver byggeriets parter i alle faser fra projektering og udbud til opførelse og aflevering. Opstår der uenigheder, har vi omfattende erfaring med rets- og voldgiftssager om byggeriets retsforhold.

Vi rådgiver både bygherrer, entreprenører samt tekniske rådgivere. Vi bistår blandt andet i forbindelse med indgåelse af entreprisekontrakter samt rådgiveraftaler.

Via vores stærke internationale netværk yder vi også bistand i forbindelse med byggeprojekter i udlandet. Vi bistår i denne forbindelse blandt andet med indgåelse af rådgiver- og entreprisekontrakter med udenlandske parter (herunder FIDIC-kontrakter), joint venture aftaler m.v.

edit translation

Plan- og miljøforhold

Sammen med Lundgrens' afdeling for offentlig virksomhed og forvaltning rådgiver vores ejendomsteam om plan- og miljømæssige forhold.

edit translation

Moms og skat i relation til fast ejendom

Vores ejendomsspecialister arbejder tæt sammen med vores moms- og skattespecialister. Vi rådgiver blandt andet om skat og moms i forbindelse med ejendomstransaktioner eller projektudviklingssager, ligesom vi rådgiver bredt om ejendomsbeskatning, tinglysningsafgift og dækningsafgift.

edit translation

Udbud og OPP-projekter

Udbudsprocesser er komplicerede og kræver både erfaring og indgående kendskab til reglerne. Hos Lundgrens har vi begge dele. Vi bistår med at tilrettelægge og gennemføre udbud af bygge- og anlægsopgaver samt tekniske rådgivningsydelser, men rådgiver også tilbudsgivere som fx entreprenører, tekniske rådgivere eller konsortier. Vi har også stor erfaring fra gennemførelsen af OPP-sager, både på leverandør- og myndighedssiden.

edit translation

Konfliktløsning

Kun sjældent har to professionelle parter lyst til en retslig afgørelse af en forretningsmæssig uenighed. I sidste ende skal resultatet nemlig ikke kun måles i kroner og øre, men også i forliste forretningsforhold og forspildte muligheder. Hos Lundgrens bistår vi med håndtering af konflikter, når de opstår. Udgangspunktet er en løsning, hvor alle parter kan føle sig som vindere – og som gør et fortsat samarbejde muligt. Vi kan også hjælpe med alternative tvisteløsningsmodeller så som retsmægling eller mediation. I de situationer, hvor en konflikt ikke kan løses i mindelighed, bistår vi med at føre sager for de almindelige domstole eller ved voldgiftsretten.

edit translation
Under the leadership of Niels Gram-Hanssen, Lundgrens covers a wide range of real estate and construction matters, with a particular focus on transactions. (Client, 2018)
Clients are happy with the "good competencies of the team and a good co-operation."
"extensive experience in construction related disputes." (Client) 2017
“Rønne & Lundgren is a very well reputed law firm, among the strongest within real estate law in Denmark. The lawyers are very skilled and experienced on lease law, construction law and transactional matters, and they always have a very positive and solution-orientated approach to all matters they are dealing with.” (Client) 2016
"The lawyers are very skilled and experienced on lease law, construction law and transactional matters, and they always have a very positive and solution-oriented approach to all matters they are dealing with." 2016
"The strengths that define Rønne & Lundgren are its experience, knowledge, transactional skill and, most importantly, the exceptional personal service." 2016
Rønne & Lundgren’s department has ‘a very high level of knowledge about the real estate sector’ 2016
"We use Rønne & Lundgren on a continuous basis with great satisfaction. They are swift and adept in accommodating our requests and demands with high quality work." (Client) 2015
"In our area of business the team is second to none." (Client) 2015
“I see them as very outstanding individuals.” (Market Commentator) 2015