Forsikring & erstatning

Forsikring & Erstatning

Lundgrens rådgiver danske og udenlandske forsikringsselskaber og pensionskasser om alle aspekter af forsikrings- og erstatningsretten bl.a. skadesforsikring, livsforsikring, forsikringsformidling samt governance & compliance. 

Vi har omfattende erfaring med retssager, voldgiftssager samt sager for Revisornævnet og Ankenævnet for Forsikring. Vi varetager også claims handling for danske forsikringsselskaber. Afdelingen er sammensat af specialiserede jurister med særlig indsigt i forsikringssektorens juridiske, forretningsmæssige og konkurrencemæssige forhold. Vores jurister behandler sager ved domstolene om både regulatoriske og aftaleretlige forhold og har stor erfaring i at forhandle med offentlige myndigheder. 

 

Læs mere

Professionelt ansvar

Vi har mange års erfaring med professionelle ansvarssager og er dybt specialiserede inden for området.

Vi repræsenterer kunder og forsikringsselskaber i nogle af landets største retssager om ledelsesansvar. For eksempel en række af de sager, der er anlagt imod bestyrelserne i krakkede banker som Løkken Sparekasse, Eik Bank Danmark A/S, Amagerbanken A/S og Capinordic Bank A/S.

Blandt andet rådgiver vi om:

 • Revisoransvar
 • Revisornævnssager
 • Advokatansvar
 • Bestyrelses- og direktionsansvar
 • Lægers ansvar
 • Ingeniører og arkitekters ansvar
 • Forsikrings- og ejendomsmægleres ansvarsforhold
edit translation

Skadesforsikring

Vi har omfattende erfaring inden for stort set alle grene af skadesforsikring.

Blandt andet rådgiver vi om:

 • Etablering af skadesforsikringsselskaber
 • Udarbejdelse, kvalitetssikring og fortolkning af for eksempel forsikringsbetingelser
 • Vurdering og behandling af skadesager
 • Transaktionsforsikringer (W&I)
 • Afgivelse af responsa og second opinions
 • Bestandsoverdragelser
edit translation

Livsforsikring

Vi har betydelig praktisk erfaring med arbejde inden for alle grene af livsforsikring. Flere af vores juridiske medarbejdere kommer fra nogle af Danmarks største livsforsikringsselskaber. Du kan også trække på vores særlige kompetence inden for pensionsbeskatning.

Blandt andet rådgiver vi om:

 • Etablering af livsforsikringsselskaber
 • Udarbejdelse og kvalitetssikring af vedtægter og forretningsgange
 • Bestyrelsesarbejde
 • Udarbejdelse, kvalitetssikring og fortolkning af forsikringsbetingelser og pensionsaftaler
 • Afgivelse af responsa og second opinions
 • Bestandsoverdragelser og likvidation af pensionskasser
edit translation

Governance & Compliance

Hos Lundgrens får du via vores medarbejdere adgang til omfattende praktisk erfaring med Governance & compliance i pensions- og livsforsikringsselskaber. Erfaringen kommer fra intensivt arbejde med lov om finansiel virksomhed og spørgsmål om god skik, forholdet til Finanstilsynet og andre offentlige myndigheder, bistand til danske og udenlandske forsikringsselskaber i forbindelse med grænseoverskridende tjenesteydelser samt god skik for forsikringsselskaber og forsikringsformidlere.

edit translation

Forsikringsformidling

Vores løbende arbejde med og tætte relation til en række større og mindre mæglerhuse giver os et stort kendskab til de særlige forhold vedrørende forsikringsformidling.

Blandt andet rådgiver vi om:

 • Etablering og registrering af forsikringsformidlingsvirksomheder
 • Udarbejdelse og kvalitetssikring af aftalegrundlag
 • Udarbejdelse af agenturaftaler
 • Gennemgang af underwriting-agreements
 • Afgivelse af responsa og second opinions
edit translation
Lundgrens shows particular strength in life insurance and professional liability matters and acts for domestic and international clients such as Codan, Lloyd’s of London and HDI Gerling.
Privatlivs- og cookiepolitik
Dette site anvender 3. parts cookies til at huske dine indstillinger og til at føre besøgsstatestik. Ved at benytte websitet, accepterer du brugen af cookies.
Accepter og luk