Intellectual Property & Life Science

Intellectual Property & Life Science

Lundgrens tilbyder spidskompetencer inden for fullservice IP og Life Science rådgivning. Vi rådgiver om etablering, kommercialisering og håndhævelse af IP-rettigheder, fx patenter, varemærker og designs. Derudover rådgiver vores team af specialister inden for IP riskmanagement samt IP-transaktioner, og har stor erfaring med forhandling og udarbejdelse af IP-aftaler og håndtering af tvister i relation til IP eller markedsføringsloven. 

På det operationelle plan samarbejder vi tæt med Lundgrens’ øvrige specialistteams som Skat, M&A, Konkurrenceret samt Arbejds- og Ansættelsesret.

Vi rådgiver blandt andet om:

•Etablering og vedligeholdelse af porteføljer af IP-rettigheder
•Forhandling og udarbejdelse af IP-aftaler
•Håndtering af alle typer tvister med relation til IP eller markedsføringsloven
•IP riskmanagement
•IP-transaktioner
•Varemærker, designs og domænenavne
•Patenter og brugsmodeller
•Markedsføringsret
•Life Science – regulatorisk og compliance

Læs mere

Etablering og vedligeholdelse af porteføljer af IP-rettigheder

Vi rådgiver om strategisk IP-beskyttelse, for eksempel ved udvælgelse af nye brands (forretningsnavne og produktnavne) og designs. Vi udfører freedom-to-operate analyser, der sikrer, at du kan udnytte det valgte brand eller design. Når valget er truffet, udarbejder vi en registreringsstrategi, der afvejer behovet for beskyttelse med omkostningerne.  Vi gennemfører også IP Portfolio Audits for at reducere omkostninger til porteføljeadministration og trimme etablerede rettigheder.

Lundgrens varetager i øvrigt indsigelsessager og ophævelsessager i Danmark og EU - både for administrative myndigheder og domstole. Vi repræsenterer virksomheder direkte over for Den Europæiske Unions Kontor for Industriel Ejendomsret samt Patent- og Varemærkestyrelsen.  Uden for Danmark og EU samarbejder vi med ledende, udenlandske varemærke- og designspecialister.

edit translation

Forhandling og udarbejdelse af IP-aftaler

Vi forhandler og udarbejder samtlige former for IP-aftaler:

 • Licensaftaler
 • Samarbejdsaftaler
 • Overdragelsesaftaler
 • Forsknings- og udviklingsaftaler
 • Sameksistensaftaler
 • NDA (Non-Disclosure Agreements)
 • MSA (Master Service Agreements)
 • MTA (Material Transfer Agreements)
 • Agent-, franchise- og forhandleraftaler
edit translation

Håndtering af alle typer tvister med relation til IP eller markedsføringsloven

Vi håndterer alle typer tvister med relation til IP eller markedsføringsloven, for eksempel:

 • Forbudssager
 • Bevissikringssager
 • Ugyldighedssager
 • Krænkelsessager

Lundgrens håndterer også sager ved administrative klageorganer i Danmark, på europæisk plan og på tværs af grænser, hvor vi benytter os af vores brede netværk af anerkendte, internationale advokatfirmaer.

edit translation

IP Risk Management

Vi bistår med at definere og implementere risk management procedurer for IP. Målet er at sikre virksomhedens IP-aktiver ved samarbejde med andre virksomheder og over for virksomhedens konkurrenter. Vi rådgiver og bistår også med håndhævelsesstrategier i forhold til piratkopierede produkter og ulovlig parallelimport.

edit translation

IP transactions

Vi arbejder tæt sammen med vores M&A team, og vi bidrager derfor i mange transaktioner med specialistviden inden for den specifikke branche i forbindelse med virksomhedsoverdragelser eller køb/salg af aktiver. Ved opkøb eller salg inden for f.eks. lægemiddelindustrien vil Lundgrens således kunne tilbyde specialister indenfor patentret, varemærkeret og Life Science, som kan gennemgå target’s freedom-to-operate samt undersøge etablerede patent- og varemærkerettigheder, regulatoriske forhold, samarbejdsaftaler mv. Vi tilbyder i den forbindelse både pre- og post-transactional IP services.

edit translation

Varemærker, designs og domænenavne

Vi bistår med håndtering af alle typer varemærke-, design- og domænenavnssager, for eksempel:

 • Udarbejdelse af registreringsstrategi
 • Udførelse af freedom-to-operate analyser
 • Håndtering af porteføljer, herunder registrering, vedligeholdelse og fornyelse
 • Overvågning
 • Kommercialisering, fx samarbejde om og licensering af rettigheder
 • Håndhævelse

Vi fører et stort antal retssager om varemærker og designs, lige som vi bistår i forbindelse med klagesager ved Klagenævnet for Domænenavne og internationale klagenævn. På europæisk plan og på tværs af grænser benytter vi vores brede netværk af anerkendte, internationale advokatfirmaer.

edit translation

Patenter og brugsmodeller

Vi rådgiver om alle forhold inden for patentretten, for eksempel:

 • Sager om krænkelse og gyldighed af patenter og brugsmodeller
 • Forhandling og udarbejdelse af samtlige typer af aftaler
 • Strategiske IP-projekter som fx rådgivning om IP-relaterede procedurer og IP risk management- procedurer

På europæisk plan og på tværs af landegrænser benytter vi vores brede netværk af anerkendte, internationale advokatfirmaer. Vi samarbejder med ledende, danske og udenlandske patentagenter, når det gælder udarbejdelse og håndhævelse af patenter.

edit translation

Markedsføringsret

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Markedsføring via sociale medier
 • Review af markedsføringsmateriale, fx:
  • Materiale i forbindelse med kampagner og reklamer
  • Sammenlignende reklame
  • Prismarkedsføring
  • Konkurrencer
  • Clearing af rettigheder
 • E-handel
edit translation

Life science – regulatorisk og compliance

Life science området dækker over en række juridiske discipliner og sektorspecifikke regler. Vi holder os løbende opdateret på de områder, som er relevante for vores kunder og samarbejder på tværs af organisation og specialer.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Regulatoriske forhold, fx sektorspecifikke regler om markedsføring og reklame, registrering og godkendelse af produkter, kliniske forsøg samt indberetningspligtige hændelser
 • Udarbejdelse af kontrakter, fx R&D-aftaler, licensaftaler, samarbejdsaftaler, clinical trial agreements, leverandøraftaler og kontrakter med leverandører og samarbejdspartnere
 • Opnåelse og beskyttelse af IP-rettigheder
 • Udbud og konkurrenceforhold
edit translation
Lundgrens' IP team is recommended for patent litigation. "In our experience, the team at Lundgrens is extremely diligent, responsive and well-prepared" says a client. The team demonstrates dedication during disputes.
‘Fast and reliable’ Lundgrens assists clients with a wide range of IP matters, including patent, trade mark, design and copyright disputes.
Boutique litigation outfit Lundgrens “leaves no stone unturned” in complex life science instructions
"solution-oriented," (Client) 2017
"We’ve been very satisfied with them. They are always very fast at answering questions. They really went in-depth with our questions, helping us evaluate situations. The service was exhaustive in how different issues were presented to us, with a practical focus." (Client) 2015
'They provide solid technical and commercial advice' Client 2016
Rønne & Lundgren handles contentious and non-contentious IP matters, particularly with regard to life sciences. 2016
'They are very personable and proactive' Client 2016
'I like their responsiveness and thoroughness' Client 2016