Karriere i Lundgrens

Hos Lundgrens er det vores medarbejdere, der skaber vores succes. Vi gør os derfor umage med at skabe en attraktiv arbejdsplads, der udfordrer og udvikler vores medarbejdere, og som samtidig prioriterer trivsel og arbejdsglæde.

Hvis du overvejer karriere hos os

Advokat

Som advokat hos Lundgrens bliver du en del af et ambitiøst og engageret team, der udgør nogle af de bedste erhvervsadvokater i Danmark. Vores advokater har gode samarbejdsevner, og de arbejder ofte i teams på tværs af fagspecialer for at sikre vores kunder den højeste grad af faglig professionalisme. Hos Lundgrens tager vi vores kunders forretning personligt. For os er det vigtigt, at du ikke kun har et juridisk talent, men at du også har forretningsforståelse, og at du har evnen til at sætte dig i kundens sted og finde ind til det præcise behov. Samtidig kan du rådgive i et letforståeligt og kommercielt sprog og skabe relationer, der bygger på høj faglighed, tillid og professionalitet. Det ligger os meget på sinde at give vores kunder den bedste service, og det kræver, at du har en høj grad af tilgængelighed, samt at du er meget serviceminded.   Som advokat får du rig mulighed for både efteruddannelse og kompetenceudvikling, og gennem karrieresamtaler og – planer sikrer vi, at dine personlige ambitioner og mål indfris. 
edit translation

Advokatfuldmægtig

Hvis du vil være erhvervsadvokat, finder du ikke et bedre uddannelsessted end Lundgrens. Vores krav og forventninger til dig er store, til gengæld tilbyder vi de bedste forudsætninger for, at du kan udfolde dit fulde potentiale.

Du bliver tilknyttet en bestemt afdeling og arbejder tæt sammen med en partner, som samtidig fungerer som din mentor. Din mentor tager ansvar for din læring og din udvikling, og sammen tilrettelægger I dit uddannelsesforløb, så det tilgodeser dine ambitioner og vores behov. Skulle du få lyst til at prøve kræfter med en anden afdeling er det muligt at skifte undervejs, men det er ikke et krav.

For os er det vigtigt, at du får en bred uddannelse på et højt fagligt niveau og med et forretningsorienteret fokus. Hos Lundgrens arbejder vi team-orienteret og på tværs af niveauer og specialer, og du vil derfor opleve at få berøring med mange juridiske specialer i løbet af dit tre-årige uddannelsesforløb på trods af, at du er tilknyttet en bestemt afdeling.

Du får som fuldmægtig rig mulighed for at deltage i en lang række kurser, der vil udvikle dig både personligt og fagligt.

edit translation

Legal trainee

Som legal trainee hos Lundgrens får du allerede under jurastudiet mulighed for at begynde din advokatkarriere. Hos os er du en værdsat juridisk medarbejder, som vi gerne investerer tid og ressourcer i. 

Studerer du på bachelorniveau får du ansvaret for behandlingen af kontorets inkassosager, hvilket betyder selvstændig sagsbehandling og direkte klientkontakt fra dag ét.

Studerer du på kandidatniveau tilknyttes du som udgangspunkt en af vores juridiske afdelinger, hvor du bl.a. løser opgaver som kildesøgning, udarbejdelse af notater og juridiske redegørelser. Derudover deltager du i klientmøder og forberedelse af retssager.

Din ugentlige arbejdstid er i cirka 15 timer pr. uge men med en høj grad af fleksibilitet i relation til undervisning. Du får naturligvis fri i eksamensperioder.

Skulle du have lyst til at læse et semester i udlandet, har du mulighed for at søge Lundgrens studielegat i forbindelse med dit udlandsophold.

Hos Lundgrens får du som legal trainee et individuelt tilpasset uddannelsesforløb med tæt kontakt til dine kollegaer, din tilknyttede mentor og din ansvarlige partner. Det vil give dig de bedste forudsætninger for at udvikle dig fagligt og personligt. Din udvikling er i vores interesse, da vores hensigt er at ansætte dig som advokatfuldmægtig, når du er færdiguddannet.

edit translation

Team Assistants og sagscontrollere

Som team assistant og sagscontroller støtter du vores jurister med overblik, faglighed og høj service. Du er tilknyttet et fast team af jurister, hvor du har en koordinerende rolle i forhold til sagsstyring, sagsbehandling og fakturering. Du bidrager hver dag til, at vores sager løses på et højt professionelt niveau.

Hos Lundgrens har vi fokus på kompetenceudvikling, og vi giver dig mulighed for at deltage i såvel interne som eksterne kurser.

edit translation

Administration

I Lundgrens administration bliver du en del af en agil stab med fagprofessionelle og engagerede medarbejdere, der sætter en ære i at yde den ypperste service inden for blandt andet økonomi og regnskab, HR, IT og markedsføring, og som er med til at skabe de perfekte rammer for Lundgrens forretning.

Hos Lundgrens har vi fokus på kompetenceudvikling, og vi giver dig mulighed for at deltage i såvel interne som eksterne kurser.

edit translation

Sådan bliver du vores nye kollega

Hos Lundgrens modtager vi mange ansøgninger. Hver og en bliver behandlet professionelt og med en individuel sagsbehandling.

Din ansøgning bliver naturligvis behandlet med den største fortrolighed.

Rekrutteringsforløb ved jobopslag

Søger du en ledig stilling, bliver du gennem vores rekrutteringssystem bedt om at udfylde en række oplysninger om dig selv, ligesom du kan uploade din ansøgning, dit CV samt relevante papirer som eksempelvis karakterbeviser.

Din ansøgning bliver i første omgang screenet af HR. Er du blandt de bedst egnede kandidater, bliver du indkaldt til første samtale. Ved første samtale bliver du interviewet af ansættende leder samt en repræsentant fra HR. Samtalen foregår i en uformel og uhøjtidelig tone, så du kan vise den bedste side af dig selv.

Herefter udvælges 2-3 kandidater til 2. samtale, hvorefter den endelige beslutning vil blive truffet.

Bliver du ikke indkaldt til samtale, vil du modtage et skriftligt afslag.

Har du været til samtale, vil du, såfremt vi vælger at gå videre med andre kandidater, efterfølgende blive ringet op af HR, som giver dig en personlig og fagligt funderet feedback.

Uopfordrede ansøgninger

Du kan via vores rekrutteringssystem altid sende en uopfordret ansøgning. Når du søger uopfordret, bliver du bedt om at tage stilling til hvilket område, du søger. Derudover vil du blive bedt om at udfylde en række oplysninger om dig selv, ligesom du kan uploade din ansøgning, dit CV samt relevante papirer som eksempelvis karakterbeviser

Søger du uopfordret, gemmer vi din ansøgning i et halvt år.

Har du den rigtige profil, og har vi en ledig stilling, som passer til dig, vil du blive indkaldt til en samtale for at lære dig bedre at kende og se, om der er et positivt match.

edit translation

Sådan er det at arbejde hos Lundgrens

Hos Lundgrens får du en konkurrencedygtig løn, fast pensionsordning, sundhedsforsikring, fem feriefridage ud over de fem ferieuger, løn ved barns 1. sygedag samt attraktive barselsvilkår for både mænd og kvinder. Derudover tilbyder vi massageordning, renseriordning, rabataftaler og en række andre services for at lette din hverdag.

For os betyder det sociale miljø meget, da det danner forudsætning for et godt arbejdsklima og en god virksomhedskultur. Det afspejles i vores omgangstone, som er uformel. For os er det vigtigt at have det sjovt og godt med hinanden på tværs af niveauer og medarbejdergrupper, og vi arrangerer løbende spændende aktiviteter, fester og udflugter. 

edit translation

Ledige stillinger

Der er i øjeblikket ingen ledige stillinger.

De bedste forudsætninger for at udvikle dig.