Klientoplysninger

Virksomhedsoplysninger:

Lundgrens Advokatpartnerselskab
CVR nr. 36 44 20 42
Tuborg Boulevard 12
2900 Hellerup, Danmark

Telefon: 3525 2535
Email: info@lundgrens.dk

Advokaterhvervet:
Alle advokater hos Lundgrens er beskikket under Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disiplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens §126. Herudover gælder de advokatetiske regler, som kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Forsikring:
Advokaterne hos Lundgrens er omfattet af vores ansvars- og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring A/S. Ansvarsforsikringen dækker Lundgrens´ udøvelse af advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.