Konkurrenceret

Konkurrenceret

Hos Lundgrens rådgiver vi om alle aspekter af konkurrenceretten og har blandt andet erfaring fra større kartelsager og M&A-relaterede konkurrencesager. Formålet er altid at levere rådgivning, som er let at forstå, og som bidrager mest muligt til din virksomheds kommercielle mål. Vi samarbejder løbende med Lundgrens’ øvrige specialister for at levere en individuelt tilpasset rådgivning.

Vi rådgiver blandt andet om:

•Agent- og distributionsaftaler
•Compliance
•Dominerende virksomheder
•Fusionskontrol
•Karteller og kontrolundersøgelser
•Retssager
•Erstatning for overtrædelse af konkurrencereglerne

 

Læs mere om dette specialeområde

Agent- og distributionsaftaler

Konkurrencereglerne har væsentlig indflydelse på udformningen af virksomhedens aftaler og de begrænsninger, som du lovligt kan aftale. Lundgrens udarbejder og vurderer aftaler mellem konkurrenter. For eksempel produktionsaftaler, indkøbsaftaler, markedsføringsaftaler og konsortieaftaler. Vi rådgiver også om agent- og distributionsforhold, og sammen med vores IP-kollegaer har vi særlig fokus på de konkurrenceretlige aspekter ved licensaftaler og teknologioverførselsaftaler.

edit translation

Compliance

Det er vigtigt at give alle relevante medarbejdere målrettet træning i at undgå overtrædelser af konkurrencereglerne. Og det er ofte en god idé at klæde hele virksomheden på til at kunne håndtere et eventuelt kontrolbesøg – et såkaldt dawn raid.  Lundgrens kan hjælpe jer med begge dele.

Vores undervisning og udarbejdelse af manualer tager udgangspunkt i jeres virksomheds forretningsgange og behov. Vi har en praktisk tilgang til compliance med fokus på at få medarbejderne til at forstå, hvorfor det er vigtigt at overholde konkurrencereglerne.

edit translation

Dominerende virksomheder

Dominerende virksomheder har en særlig forpligtelse til ikke at skade en effektiv konkurrence. Vi har stor erfaring på området og kan rådgive om lovligheden af såvel rabat- og bonusordninger som andre former for prisfastsættelse.

edit translation

Fusionskontrol

Skal en virksomhed gennemføre en fusion eller en virksomhedsoverdragelse, er det ofte nødvendigt at få den godkendt af konkurrencemyndighederne i et eller flere lande. 

Lundgrens koordinerer og anmelder transaktioner til de danske konkurrencemyndigheder, andre nationale konkurrencemyndigheder og Europa-Kommissionen. Ofte foretager vi anmeldelserne i samarbejde med vores netværk af udenlandske advokater. Den rette planlægning kombineret med forståelse for de lokale konkurrencemyndigheders krav til indholdet betyder alt, når godkendelsen skal på plads.

edit translation

Karteller og kontrolundersøgelser

Vi bistår løbende virksomheder i processen med konkurrencemyndighederne. Lige fra det indledende kontrolbesøg og til afslutningen på en eventuel konkurrencesag. 

Vi ved af erfaring, at en overtrædelsessag ikke kun handler om konkurrenceret. Derfor rådgiver vi også om håndteringen af involverede medarbejdere, kunder og konkurrenter - samt naturligvis forholdet til medierne. Bliver virksomheden opmærksom på mulige uregelmæssigheder, hjælper vi med at afdække de eventuelle overtrædelser. Her rådgiver vi også om mulighederne for straffritagelse eller -lempelse.

edit translation

Retssager – erstatning for overtrædelse af konkurrencereglerne

Overtræder en virksomhed konkurrencereglerne, kan det føre til sanktioner i form af påbud og bøder. Konsekvensen kan også være, at virksomheden bliver holdt erstatningsansvarlig for det tab, som kunder eller andre lider som følge af overtrædelserne.

Sammen med vores procesadvokater bistår vi med førelse af retssager om overtrædelse af konkurrencereglerne, uanset om det drejer sig om at rejse krav om erstatning eller om at forsvare sig imod et erstatningskrav for overtrædelse af konkurrencereglerne. 

edit translation
Lundgrens’ three-partner group has solid experience in public procurement and state aid matters.
Rønne & Lundgren is highly recommended for its ‘in-depth industrial knowledge’ and ‘very short response time’. 2016

Relevante personer med dette speciale

Privatlivs- og cookiepolitik
Vi bruger egne og tredjepartscookies på hjemmesiden til at huske dine indstillinger og analysere brug af siden. Med et OK samtykker du til denne brug af cookies. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at blokere cookies i din browser. Læs mere om brugen af cookies og personoplysninger her.
Accepter og luk