Om Laura Hyang Kroer Madsen

​Laura Hyang Kroer Madsen er specialiseret indenfor entrepriseret og har et solidt kendskab og erfaring med bygge- og anlægsbranchen. Laura arbejder med alle dele af entrepriseretten og rådgiver klienter på tværs af byggebranchen om håndtering af entrepriseretlige udfordringer og løsning af tvister, idet klienterne er både private og offentlige bygherrer, entreprenører og tekniske rådgivere. Laura bistår Lundgrens klienter med at forberede og gennemføre voldgiftssager, skønssager, sager om sagkyndige beslutninger, forligsforhandlinger mv.

Laura har, gennem sin tidligere ansættelse i Dansk Byggeri, opbygget en solid juridisk samt praktisk erfaring med rådgivning om entreprise- og udbudsretlige forhold. Laura har udover løbende rådgivning om entreprise- og udbudsretlige emner ligeledes på daglig basis rådgivet om kontraktindgåelse samt konfliktløsning. Laura har via sin ansættelse i Dansk Byggeri opnået en forståelse for bygge- og anlægsbranchen og udviklet kompetencer, som alene få eksterne advokater besidder. 

​Laura har gennem undervisning i hovedsageligt entreprise- og udbudsret, herunder grønlandsk entreprise- og udbudsret for hovedsageligt entreprenørvirksomheder, opbygget en solid undervisningserfaring, hvor Laura klart og præcist formår at formidle juraen forståeligt for ikke jurister.