M&A

Lundgrens er et af Danmarks førende advokatkontorer inden for køb og salg af virksomheder, og vi rådgiver både danske og internationale kunder om alle M&A-relaterede emner.

Vi har stor erfaring i at rådgive industrielle, institutionelle og private equity- og venture- investorer samt kommuner og andre offentlige organer, men yder også M&A-relateret rådgivning til familieejede og enkeltmandsejede virksomheder, for eksempel ved omstrukturering eller generationsskifte. Vores M&A-gruppe lægger vægt på at levere løsningsorienteret og værdiskabende rådgivning, der kombinerer juridisk viden med generel kommerciel erfaring for at opnå det bedste resultat for dig.

 

Læs mere

Køb og salg af virksomheder

Vi håndterer alle typer overdragelser, lige fra små og mellemstore virksomheder til nogle af de største selskaber og institutioner i Danmark. Vores rådgivning omfatter også overtagelsestilbud ved køb af noterede selskaber. Fokus er på høj specialiseringsgrad, stort branchekendskab og detaljeret sektorviden. Vores stærke relationer til udenlandske advokatkontorer og andre M&A-aktører giver dig adgang til et stort internationalt netværk.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Salgsmodning af virksomheden
 • Valg af overdragelsesform
 • Strukturering af salgsprocessen
 • Facilitering af datarum samt håndtering af Q&A-processer
 • Gennemførelse af juridisk due diligence-undersøgelser
 • Udarbejdelse og forhandlinger af transaktionsdokumenter
 • Vurderinger og anmeldelser til konkurrencemyndighederne
 • Incitamentsprogrammer for ledelse og nøglemedarbejdere
 • Ejeraftaler
 • Skattemæssige og selskabsretlige forhold
 • Indgåelse og gennemførelse af overdragelsen
 • Endelig gennemførelse og afslutning af handlen
edit translation

Private equity

Vi har bred erfaring i at rådgive danske og udenlandske private equity-fonde med at gennemføre investeringer, opkøb, tilkøb og exits. 

Vi rådgiver blandt andet om: 

 • Fondsetablering
 • Private equity-transaktioner/buyouts/secondaries 
 • Investeringsaftaler og incitamentsprogrammer
 • Skattemæssige og selskabsretlige forhold
 • AIFM-regler
 • Bonus- og afkastmodeller, carried interest-fordelingsaftaler
edit translation

Venture/seed

Venture og seed investeringer er investeringer i opstartsvirksomheder eller nystartede virksomheder. Fælles for dem er, at de ofte indebærer høj risiko, stort vækstpotentiale - og at virksomhederne har behov for ny kapital for at realisere det næste udviklingsskridt. Investeringerne bliver typisk foretaget på særlige betingelser.

Vi leverer omkostningsbevidst rådgivning om alle aspekter af venture og seed-investeringer - blandt andet:

 • Term sheets
 • Investeringsaftaler
 • Ejeraftaler
 • Incitamentsprogrammer 
 • Direktørkontrakter og andre ansættelseskontrakter
 • Skattemæssige og selskabsretlige forhold
 • Fondsetablering
 • AIFM-regler
edit translation

Joint ventures

Et joint venture er et erhvervsmæssigt samarbejde mellem to eller flere parter. Typisk danner de deltagende parter en selvstændig juridisk enhed - et joint venture-selskab - hvor de i fællesskab bidrager med startkapitalen.  Parterne er fælles om at kontrollere selskabet og deler både udgifter og indtægter. Joint venture-enheden kan have et specifikt fælles projekt for øje eller udgøre et mere langsigtet samarbejde. Uanset form og formål er der en række juridiske aspekter knyttet til oprettelse, drift og ophør.

Lundgrens har stor erfaring med at planlægge og gennemføre joint ventures, hvor vi blandt andet bistår med at:

 • Beskytte vores kunders kommercielle og juridiske interesser
 • Vurdere og håndtere de konkurrenceretlige udfordringer relateret til joint ventures
 • Udarbejde håndterbare og anvendelige joint venture-aftaler
edit translation

Generationsskifte

Traditionelt var generationsskifte den transaktion, hvor den ældre generation gik på pension, mens den yngre generation overtog virksomheden. I dag er billedet meget mere nuanceret. Færre ejer en virksomhed hele deres liv, og det er blevet mere naturligt at tænke på virksomheden som et aktiv, der forvaltes i en periode, indtil det kan betale sig at overdrage den til en ny ejer – helt eller delvis.

Lundgrens rådgiver inden for alle aspekter af et generationsskifte – typisk med deltagelse af flere forskellige specialistområder:

 • Ledelsesmæssige overvejelser
 • Overvejelser i relation til et helt eller delvist salg til den eksisterende ledelse eller ekstern køber
 • Finansieringsmuligheder
 • Strukturering
 • Skattemæssige forhold
 • Arve- og gaveforhold
edit translation
Lundgrens ‘goes the extra mile’ for its clients and has ‘very strong business acumen’.
"They have great spirit and attitude and show a lot of attention to detail without losing focus on the more material commercial issues." 2017
"They are pragmatic, solution-oriented, accessible and easy-going."
"It provides very good value-for-money advice. The team is business-oriented and very fast at responding, providing half-page memos instead of 18 pages that I don't need." Client 2016
"The team has a pragmatic attitude towards deal making." 2016
"Having worked with a number of firms, Rønne is by far my preferred choice. They are there for you, you don’t feel like a number in the line." (Client) 2015
“They provide detailed and really qualified services.” (Client) 2015
"They did very well, as expected, working very intensely to complete this deal. I can truly say that I was really happy, and continue to work with them.” (Client) 2015
“We have been extremely happy with the whole process.The acquisition wouldn’t have been possible without their professional help. I got the impression that the partner I worked with was running this very individually as I didn’t meet anyone else." (Client) 2015
"They are absolutely a leading firm." (Client) 2015
"They act in a lean, effective way which is tailor-made to us." (Client) 2015
"They are not just doing the law stuff, they also think as part of the team." (Client) 2015
Privatlivs- og cookiepolitik
Dette site anvender 3. parts cookies til at huske dine indstillinger og til at føre besøgsstatestik. Ved at benytte websitet, accepterer du brugen af cookies.
Accepter og luk