Om Michael Alstrøm

Michael Alstrøm har i en lang årrække især beskæftiget sig med offentlig-private samarbejder med deltagere som regioner, kommuner, andre offentlige og private virksomheder, selvejende institutioner samt forsknings- og videninstitutioner.

Michael igangsætter og etablerer denne type samarbejder, indgår aftaler og organiserer det løbende arbejde på tværs af parterne, for eksempel i netværk, konsortier, foreninger, fonde og selskaber.
Undervejs rådgiver han i spørgsmål om udbud, statsstøtte og rettigheder samt fordeling af disse.
Han rådgiver desuden om regional-, kommunalretlige og andre offentligretlige regler.

Michael Alstrøm er medlem af bestyrelsen i den nationale grønne guldklynge CLEAN og formand for klyngens Smart City aktivitetsudvalg. Michael er endvidere Lundgrens' partnerrepræsentant i Greater Copenhagens grønne klynge Gate 21.​​
“Michael Alstrøm is a dedicated and highly professional lawyer.” (Client) 2015
“His experience within public/private innovation was crucial to the process.” (Client) 2015