26 / 02 / 2020

Morgenmøde: Når ansættelsesforholdet skal bringes til ophør

Dato
26.02.2020
Tid
08:30 - 12:00
Sted

Lundgrens Advokatpartnerselskab

Tuborg Boulevard 12

2900 Hellerup

Lundgrens inviterer til morgenmøde, hvor du kan blive opdateret på lovgivningen og få praktiske råd i forbindelse med processerne omkring opsigelser, bortvisninger og indgåelse af fratrædelsesaftaler.

Partner Anne Marie Abrahamson og Director Marie Louise Aagaard afholder onsdag den 26. februar 2020 morgenmøde med fokus på opsigelser, bortvisninger og indgåelse af fratrædelsesaftaler.

Kurset indeholder en gennemgang af gældende lovgivning, kombineret med praktiske råd i forhold til de forskellige processer i et afskedigelsesforløb.

 

Indholdet på kurset er bl.a.:

• Arbejdsgivers forarbejde: Hvilke overvejelser bør man som arbejdsgiver gøre sig forud for en opsigelse / bortvisning?

• Overbringelse: Hvornår er opsigelsen / bortvisningen overbragt, og hvordan kan overbringelsen dokumenteres?

• Godtgørelseskrav: Hvilke godtgørelseskrav kan arbejdsgiver risikere, herunder i forhold til særligt beskyttede medarbejdere?

• Fritstilling og suspension: Skal medarbejderen arbejde i opsigelsesperioden, fritstilles eller suspenderes – fordele og ulemper.

• Ferie: Hvordan håndteres optjent ferie, herunder i forhold til den nye ferielov?

Konkurrence- og kundeklausuler mv: Hvilke restriktioner gælder efter fratrædelsen, og hvad skal arbejdsgiver betale for eventuelle klausuler?  

• Bonus: Hvordan skal bonus beregnes i forbindelse med fratrædelsen?

• Fratrædelsesaftaler: I hvilke situationer giver det mening at tilbyde en fratrædelsesaftale, og hvad skal aftalen indeholde?

 

Målgruppe: Kurset henvender sig særligt til personer, der beskæftiger sig med HR / ansættelsesret i virksomheder.

 

Udbytte: Efter kurset vil deltagerne:

• være klædt på juridisk til at bedre at kunne tackle de forskellige udfordringer, som man møder i forbindelse med opsigelses- og bortvisningsprocesser

• have en opdateret viden om lovgivningen og risici ved henholdsvis opsigelser og bortvisninger

• have opnået en større forståelse for formålet med indgåelse af fratrædelsesaftaler samt indholdet heraf

• vide, hvornår der bør indhentes særskilt rådgivning

 

Praktisk information:

Oplægsholdere: Advokat og Partner Anne Marie Abrahamson samt Advokat og Director Marie Louise Aagaard - begge med speciale i ansættelsesret.

Tid og sted: onsdag den 26. februar 2020, kl. 9.00-12.00. Der vil være brunch fra kl. 8.30.

Kursusbevis: Efter deltagelse på morgenmødet udstedes kursusbevis på 4 kursuslektioner á 45 min.

Deltagelse: gratis.

Tilmeld dig event