Om Niels Wive Kjærgaard

Niels Wive Kjærgaard er partner i Lundgrens’ afdeling for fast ejendom, hvor hans specialer er entrepriseret, udbudsret, insolvensret samt køb, salg og udleje/leje af fast ejendom.

Niels har en meget indgående erfaring med at rådgive og repræsentere bygherrer, entreprenører, tekniske rådgivere, forsikringsselskaber og garantiforsikringsselskaber i civile retssager og i voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg.

Niels har gennem årene rådgivet en lang række klienter inden for de nævnte områder. Klienterne omfatter såvel private virksomheder fra ind- og udland som offentlige myndigheder.

Niels har derudover procederet et stort antal sager inden for varierende retsområder for de almindelige domstole og for voldgiftsretter. Niels har møderet for Højesteret og er medlem af Foreningen Højesteretsskranken.