06 / 02 / 2018 - 10:24

Ny lov skal beskytte forretningshemmeligheder

Nyhedstype
Nyhed
Erhvervsministeriet fremsatte den 10. januar 2018 et forslag om en ny lov om forretningshemmeligheder. Dermed vil den danske regulering af forretningshemmeligheder blive samlet i en ny selvstændig lov. Lov-forslaget gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/943/EU af 8. juni 2016 om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse.

Et nyt lovforslag fremsat af Erhvervsministeriet skal samle den danske regulering om beskyttelse af forretningshemmeligheder i en ny selvstændig lov. Formålet med lovforslaget er at styrke beskyttelsen af forretningshemmeligheder og skabe ensartede rammevilkår for erhvervslivet på tværs af EU. Samtidig skal implementeringen i en ny og selvstændig lov, der i vidt omfang samler den danske regulering på området, gøre det lettere for danske virksomheder at få overblik over reglerne for beskyttelsen af forretningshemmeligheder.

Lovforslaget indeholder, som noget nyt i dansk ret, en lovbestemt definition af begrebet ”forretningshemmelighed”. Hidtil har det været op til domstolene at fastlægge indholdet af det begreb. Derudover regulerer lovforslaget blandt andet, hvornår erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder udgør en lovlig henholdsvis ulovlig handling. Endvidere fastsætter lovforslaget, hvilke reaktionsmuligheder indehaveren af en forretningshemmelighed har overfor en krænkende part.

Lovforslaget blev 1. behandlet og henvist til udvalg den 23. januar 2018, og loven skal træde i kræft den 9. juni 2018.

På baggrund af lovforslaget, som det ser ud nu, anbefaler Lundgrens blandt andet følgende:

  • At virksomheder indgår fortrolighedsaftaler med medarbejdere, der har adgang til forretningshemmeligheder.
  • At virksomheder, der bliver opmærksomme på krænkelser af deres forretningshemmeligheder, i samråd med deres juridiske rådgiver straks overvejer behovet og muligheden for et sagsanlæg for at stoppe krænkelsen.

Du kan læse selve lovforslaget HER og du kan følge med i folketingets behandling af forslaget HER.