Organisation

Lundgrens er et partnerselskab med godt og vel 150 medarbejdere heraf 24 partnere og 90 jurister.

Partnerselskabets øverste myndighed er partnerkredsen, som har valgt en bestyrelse, der er ansvarlig for selskabets øverste ledelse og strategiske udvikling. Selskabets daglige ledelse varetages af Lundgrens' direktør.  

Vi er opdelt i en række faggrupper, som hver omfatter forskellige juridiske specialer. Hver faggruppe ledes af en afdelingschef, som er medindehaver af firmaet. Vi har derudover en række stabsfunktioner i form af Marketing, IT, HR, Økonomi og Administration. 

Vi tænker og arbejder, som aktive partnere i din virkelighed.