Om Rasmus Reichstein

​Siden studiedagene har Rasmus Reichstein fokuseret koncentreret på entrepriseret i alle dens afskygninger. Han afsluttede studiet i 2017 med speciale i entrepriseretlig tvistløsning, og har efterfølgende opbygget en solid praktisk erfaring inden for: 

- Hovedforhandlinger i entreprisesager

- Udarbejdelse af processkrifter i simple og komplekse sager

- Gennemførelse af syn og skøn

- Deltagelse i § 46 møder

- Forligsforhandlinger

- Udarbejdelse af entreprise- og rådgiverkontrakter

Herudover har Rasmus opbygget erfaring inden for udbudsret og reglerne om forældelse, der begge er med til at give en bredere indsigt i det samlede byggeri og de potentielle faldgruber.

Rasmus har betjent private og offentlige bygherrer, entreprenører samt rådgivere, og har således overblik over og indsigt i tilgangene til tvistløsning på alle fronter, hvilket kan være med til at begrænse konflikternes omfang.

​I forbindelse med offentliggørelse af de nye AB18 dokumenter har Rasmus udarbejdet undervisningsmateriale, paradigmer og praktiske to-do lister for bygherre og entreprenører, og han har således en stor indsigt i brugen og indholdet af de nye dokumenter.