20 / 03 / 2019 - 09:36

Rekordstor bøde for spam understreger betydningen af samtykke

Nyhedstype
Nyhed

I en nylig afgørelse fra Københavns Byret bliver der slået hårdt ned på spam med idømmelse af en rekordstor bøde.

Der gælder i dansk ret et ”spamforbud” efter markedsføringslovens § 10, stk. 1, der forbyder erhvervsdrivendes henvendelser ved brug af elektronisk post med henblik på salg af produkter uden forudgående samtykke - både til private og erhvervsdrivende. Det er eksempelvis nyhedsbreve, invitationer til arrangementer, markedsføring af produkter mv. Afsendelse af markedsføringsmails uden samtykke kan medføre betragtelige bøder.

I sager om spam, opgøres bøderne normalt efter en beregningsmodel, der udløser en minimumsbøde på 10.000 kr. for op til 100 overtrædelser (pr. mail, sms mv.), og ved mere end 100 overtrædelser medfører hver overtrædelse 100 kr. i bøde. I en nylig sag er en kursusvirksomhed idømt en rekordstor bøde på 800.000 kr. for udsendelse af 38.500 spam-mails. Virksomheden kunne efter beregningsmodellen være blevet idømt en bøde på 3.850.000 kr., men dette blev nedsat, da beløbet blev vurderet uforholdsmæssigt højt. Sagen illustrerer derfor også, at bødeniveauer vurderes konkret, og at der også kan tages hensyn til den indvundne eller tilsigtede fortjeneste.

Bøden i den konkrete sag udgør dog uanset omstændighederne en tangering af rekorden for de største bøder for spam og understreger, at spamforbuddet skal tages alvorligt, da det kan have store konsekvenser for virksomheder, der ikke følger reglerne.

Husk også, at e-mailmarkedsføring indebærer brug af personoplysninger i form af e-mails og evt. andre oplysninger om de registrerede. Derfor er det vigtigt at have et vågent øje på, at ikke bare markedsføringsloven men også databeskyttelsesreglerne efterleves, når markedsføringskampagner tilrettelægges. Dette gælder eksempelvis i forhold til udformning af samtykket og de informationer, virksomheden er forpligtet til at give til kunderne om behandlingen af deres personoplysninger, samt gyldigheden af indhentede samtykker. Dette var også blandt spørgsmålene i anden højaktuel sag, hvor Forbrugerombudsmanden har politianmeldt 13 lead-, tele og energiselskaber for deres brug af ugyldige samtykker ved telefonsalg til kunder. Læs mere herom her.  

Hos Lundgrens har vi stor erfaring med at rådgive om både udformning, tilrettelæggelse og vurdering af alle typer markedsføringskampagner samt rådgivning om databeskyttelse.

Privatlivs- og cookiepolitik
Dette site anvender 3. parts cookies til at huske dine indstillinger og til at føre besøgsstatestik. Ved at benytte websitet, accepterer du brugen af cookies.
Accepter og luk