Retssager & voldgift

Retssager & Voldgift

For Lundgrens er det at føre en rets- eller voldgiftssag et speciale i sig selv. Dét at have erfaring med processen, de mange taktiske overvejelser i forbindelse med en sag og de processuelle regler er mindst lige så vigtigt som viden om det fagområde, som sagen drejer sig om. Ikke mindst i forbindelse med voldgift, er der tale om et særligt regelsæt, som ikke må forveksles med processen ved domstolene og som kræver et indgående kendskab.

Lundgrens fører retssager for Højesteret, Østre og Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten og danske byretter. Lundgrens fører endvidere sager for danske voldgiftsretter (ad hoc og institutionelle herunder Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed) og internationale voldgiftsretter. Lundgrens advokater har i den forbindelse stor erfaring i at gennemføre sager på engelsk. Advokater fra Lundgrens optræder også som voldgiftsdommere i nationale og internationale sager.

Lundgrens foretager altid en grundig, juridisk og kommerciel vurdering af en konflikt for at fastslå om omkostninger og indsats står mål med det forventede beløb, som kan vindes. I den forbindelse vurderes det altid om alternative modeller til konfliktløsning som fx mediationdet konkrete tilfælde er et bedre alternativ.

Vi rådgiver blandt andet om:

•Civile retssager
•Voldgiftssager
•Mediation og konfliktløsning

 

Læs mere

Civile retssager

Lundgrens rådgiver danske og udenlandske virksomheder og personer i forbindelse med konflikter inden for vores kompetenceområder. Vi tilrettelægger en omkostningseffektiv proces, der hverken går på kompromis med klientens interesser eller kvaliteten i rådgivningen. Vores specialister samarbejder på tværs af deres specialeområder for at dække alle relevante forhold i en konflikt.

edit translation

Voldgiftssager

Afgørelsen i voldgiftssager kan ikke appelleres. Med det for øje rådgiver og tilrettelægger vi en voldgiftssag præcis, som var det en civil retssag ved de almindelige domstole. Vi rådgiver også om voldgiftsrettens sammensætning for at sikre den relevante, sagkyndige eller faglige tyngde til at løse den konkrete konflikt. Flere af Lundgrens partnere fungerer som dommere i danske og internationale voldgiftssager.

edit translation

Mediation og konfliktløsning

Mange rets- og voldgiftssager ender med et forlig før eller under sagen, hvilket ofte er at foretrække. Derfor vurderer vi alle aspekter af en konflikt for at finde muligheder, der rummer større værdi, end klienten kan opnå ved at gennemføre en rets- eller voldgiftssag. Vores afsæt er altid dine forretningsmæssige interesser, og vi hjælper med at afveje værdien ved at fortsætte et kommercielt samarbejde i forhold til at gennemføre en rets- eller voldgiftssag.

I forligsforhandlinger leverer vi en klar strategi for processen og overblik over de mulige udfald. Du kan også benytte dig af vores erfaring med alternative konfliktløsningsmodeller. En række af vores partnere fungerer som mediatorer i mediationsprocesser.

edit translation
"provided excellent interpretation of Danish law. The resources the firm provides are also first-class, supplying excellent operational support which helped activities go smoothly." (Client) 2017
“They are very competent, and know their business. They are service minded and always try to find the best solution for us.” (Client) 2015
Rønne & Lundgren provides ‘the highest level of knowledge and quality of advice’ 2016