Skat

Vores team af skatteeksperter har både juridisk indsigt og kommerciel forståelse, som matcher din virksomheds behov for rådgivning. Lundgrens rådgiver bredt og opererer endvidere også gennem et internationalt netværk af skatterådgivere i World Tax Services (www.wts.com).

Vi rådgiver blandt andet virksomheder om transfer pricing spørgsmål, særligt i relation til konflikter med skattemyndighederne. Vi har endvidere stor erfaring med at føre sager for de administrative myndigheder og de danske domstole.

Vores moms- og afgiftsteam rådgiver bredt inden for indirekte skatter. Blandt andet vurderer de projekter gennem hele leveringskæden for at finde den optimale håndtering.

Vi rådgiver blandt andet om:

•Selskabsbeskatning, herunder koncernbeskatning og sambeskatning
•Virksomhedsetablering, omdannelse og omstrukturering
•Fast driftssted
•Transfer pricing
•Køb og salg af virksomheder
•Generationsskifte
•Aktieavancebeskatning
•Beskatning af fast ejendom
•Arbejdsgivers forpligtelser
•Social sikring
•Personalegoder
•Pensionsbeskatning
•Flytning til og fra Danmark og ind- og udstationering
•Klager over Skattestyrelsens og Skatteankestyrelsens afgørelser
•Skatte- og afgiftsstraffesager
•Moms og afgifter
•Compliance ydelser og fiskal repræsentation

Lundgrens’s tax team handles ‘complicated issues in a timely manner’. (Client, 2018)
"high levels of expertise" (Client) 2017
"responsive and client-driven." (Client) 2017
“I decided to go to Rønne & Lundgren because they specialised in that type of matter; we are very satisfied with the job they have done for us. Should I have another case in the future it is definitely Rønne & Lundgren that I will contact again.” (Client) 2016
“They are doing good. The team deserves to go up.” (Market Commentator) 2016
“They do tax work and they have done a very good job. They have a deep knowledge of tax law.” (Client) 2016
"They are efficient in their use of time, they get to the point quicker than competitors.” (Client) 2015
"We have been very happy with them. Their advice has been very clear, focused and delivered within the deadline set. The team has lots of experience." (Client) 2015
"They are always very high quality. We appreciate that in our co-operation we have a single point of contact." (Client) 2015