26 / 07 / 2019 - 12:36

Skattestyrelsen åbner op for mulighed for at få genoptaget visse transfer pricing sager

Speciale

Nyhedstype
Nyhed
Skattestyrelsen har den 12. juli udstedt et styresignal angående transfer pricing dokumentation. Styresignalet kan få betydning for transfer pricing sager, der vedrører indkomstårene fra 2008 til og med 2017.

Skattemyndighederne har gennem flere år krævet, at transfer pricing dokumentationen for det enkelte indkomstår var udarbejdet løbende og senest forelå på selvangivelsestidspunktet. Synspunktet har været kontroversielt og er konstant blevet udfordret af såvel skatteydere som rådgivere med henvisning til, at der indtil for relativt nyligt ikke var det nødvendige og tilstrækkelige juridiske grundlag for skattemyndighedernes synspunkt. Skattemyndighederne valgte imidlertid at se bort fra kritikken og anlagde det synspunkt, at de var berettiget til at lave en skønsmæssig forhøjelse af den skattepligtige indkomst, medmindre den skattepligtige kunne bevise, at der rent faktisk var handlet på markedsvilkår, hvis der ikke var udarbejdet en fyldestgørende transfer pricing dokumentation på selvangivelsestidspunktet. Hvis den skattepligtige ikke kunne løfte denne – ofte tunge - bevisbyrde, blev der foretaget en skønsmæssig ansættelse. Skattemyndighederne har lavet mange forhøjelser på dette grundlag, og det er netop disse forhøjelser, det nye styresignal kan få betydning for.

Højesteret tilsidesatte ved en dom af 31. januar 2019 vedrørende Microsoft Danmark ApS skattemyndighedernes synspunkt, idet Højesteret fandt, at skattemyndighederne kun kunne foretage en skønsmæssig ansættelse, i tilfælde hvor den skattepligtige ikke havde indleveret fyldestgørende transfer pricing dokumentation på ansættelsestidspunktet, dvs. på tidspunktet for afsigelsen af skattemyndighedernes afgørelse. Det var således ikke et gyldigt krav – som ellers hævdet af skattemyndighederne -  at transfer pricing dokumentationen for det enkelte år var udarbejdet løbende og senest forelå på selvangivelsestidspunktet.

På baggrund af Højesterets dom har Skattestyrelsen den 12. juli udstedt et styresignal, der bestemmer, at der kan ske genoptagelse, såfremt skattemyndighederne har foretaget en skønsmæssig ansættelse alene med henvisningen til, at der ikke forelå fyldestgørende transfer pricing dokumentation for de enkelte indkomstår på selvangivelsestidspunktet. Virksomheder, hvis transfer pricing dokumentation forelå og var fyldestgørende på tidspunktet for skattemyndighedernes afgørelse, men ikke på selvangivelsestidspunktet, kan altså få prøvet deres sag igen.

På nuværende tidspunkt er det muligt at få genoptaget skattemyndighedernes forhøjelser tilbage til og med indkomståret 2008. Det er et krav, at skattemyndighederne anmodes om at kigge på sagen igen senest den 12. januar 2020 og for indkomståret 2008 senest den 20. november 2019.

For indkomståret 2018 og frem er det bestemt ved lov, at transfer pricing dokumentationen skal foreligge på tidspunktet for indgivelsen af oplysningsskemaet (tidligere selvangivelsen).  For disse indkomstår har skattemyndighederne – i modsætning til indkomstårene 2017 og tidligere - det fornødne juridiske grundlag til at foretage en skønsmæssig ansættelse, hvis transfer pricing dokumentationen ikke foreligger på tidspunktet for selvangivelsesfristens udløb. Styresignalet har således ingen betydning for indkomstår fra 2018 og fremefter.

Privatlivs- og cookiepolitik
Vi bruger egne og tredjepartscookies på hjemmesiden til at huske dine indstillinger og analysere brug af siden. Med et OK samtykker du til denne brug af cookies. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at blokere cookies i din browser. Læs mere om brugen af cookies og personoplysninger her.
Accepter og luk