18 / 09 / 2019 - 08:24

TP-reglerne strammes

Speciale

Nyhedstype
Nyhed

Skatteministeriet har udsendt et udkast til lovforslag om opdateret CFC-lovgivning. I dette udkast gemmer sig en potentielt væsentlig ændring af TP-reglerne. Ifølge udkastet vil TP dokumentationen for et givet indkomstår fremover skulle indleveres til skattemyndighederne senest samtidigt med selvangivelsen. På overfladen sker der ikke andet, end at den hidtil gældende 60-dages regel ophæves. Læses denne ændring imidlertid sammen med det forhold, at for sen indgivet TP dokumentation reelt giver skattemyndighederne ret til at foretage skønsmæssige forhøjelser, og dermed tilsidesætte TP-dokumentationen, ligesom det må forventes, at der også vil blive pålagt en bøde for manglende overholdelse af dokumentationskravet, kan ændringen, hvis den vedtages, potentielt få ganske vidtrækkende konsekvenser.

Vi følger udviklingen.