02 / 12 / 2016 - 15:13

Anbefaling for aktivt ejerskab for institutionelle investorer træder i kraft den 1. januar 2017

Nyhedstype
Nyhed
Den 29. november 2016 offentliggjorde Komitéen for god Selskabsledelse ”Anbefalinger for aktivt Ejerskab”. Komitéens anbefalinger har til formål at forbedre værdiskabelse og dermed bidrage til et højere langsigtet afkast for in-vestorerne.

Anbefalingernes omfang og hensigt

Aktivt ejerskab har gennem lang tid været et vigtigt fokusområde for Komitéen. På opfordring af Erhvervs- og Vækstministeriet er Komitéen nu fremkommet med ”Anbefalinger for aktivt Ejerskab”, som træder i kraft den 1. januar 2017. Anbefalingerne tager sigte på at fremme danske institutionelle investorers incitament til at udøve aktivt ejerskab. Netop det aktive ejerskab vurderes at have en værdiskabende effekt for børsnoterede selskaber, ligesom det vil fremme mulighederne for et højere afkast til investorerne.

Målgruppe

Anbefalingernes målgruppe favner bredt. Således henvender de nye anbefalinger sig både til kapitalejere, kapitalforvaltere og investorer. Særligt relevante er anbefalingerne for investeringsforeninger, pengeinstitutter, pensionskasser, forsikringsselskaber og fondsmæglermæglerselskaber. Desuden kan også institutionelle investorer, der investerer i udenlandske børsnoterede virksomheder, søge inspiration i anbefalingerne.

”Følg eller forklar”-princippet

Anbefalingerne er bygget op omkring ”følg eller forklar”-princippet. Med dette menes, at det ikke er lovpligtigt for den enkelte investor at følge anbefalingerne, men såfremt en anbefaling ikke efterleves, skal den enkelte investor forklare, hvorfor investoren har valgt ikke at følge anbefalingen.

Komitéen opfordrer investorerne til hvert år at udarbejde en redegørelse vedrørende anbefalingerne om aktivt ejerskab. Redegørelsen bør indeholde en behandling af hver af de syv følgende anbefalinger og kan offentliggøres i enten ledelsesberetningen i årsrapporten eller på en investors hjemmeside.

De syv anbefalinger

Konkret er formålet med anbefalingerne, at en investor skal motiveres til at forholde sig til aktivt ejerskab. Efter Komitéens bemærkninger bør denne proces resultere i, at en investor i sin forklaring kan redegøre for, hvorledes aktivt ejerskab reelt udøves og påvirker investeringsprocessen.

De syv anbefalinger lyder som følger:

1.        Politik for aktivt ejerskab

Det anbefales, at institutionelle investorer offentliggør en politik for aktivt ejerskab i forbindelse med aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber.

2.        Overvågning og dialog

Det anbefales, at institutionelle investorer overvåger og er i dialog med de selskaber, de investerer i, under behørig hensyntagen til investeringsstrategien og proportionalitetsprincippet.

3.        Eskalering

Det anbefales, at institutionelle investorer som del af politikken for aktivt ejerskab fastlægger hvordan de kan eskalere deres ejerskab udover den regelmæssige overvågning og dialog.

4.        Samarbejde med andre investorer

Det anbefales, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab forholder sig til hvordan de samarbejder med andre investorer med henblik på at opnå større effekt og gennemslagskraft.

5.        Stemmepolitik

Det anbefales, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab vedtager en stemmepolitik og er villige til at oplyse, om og hvordan de har stemt.

6.        Interessekonflikter

Det anbefales, at politikken for aktivt ejerskab indeholder en beskrivelse af, hvordan interessekonflikter i relation til aktivt ejerskab identificeres og håndteres.

7.        Rapportering

Det anbefales, at institutionelle investorer mindst én gang årligt rapporterer om deres aktiviteter inden for aktivt ejerskab, herunder stemmeaktivitet.

Anbefalingerne kan ses på Komitéens hjemmeside: https://corporategovernance.dk/sites/default/files/media/anbefalinger_for_aktivt_ejerskab.pdf

Privatlivs- og cookiepolitik
Dette site anvender 3. parts cookies til at huske dine indstillinger og til at føre besøgsstatestik. Ved at benytte websitet, accepterer du brugen af cookies.
Accepter og luk