Om Nicolai B. Sørensen

Nicolai er partner med speciale i proces, hvor han beskæftiger sig primært med førelse af erstatningssager, skattesager og sager vedrørende skattestrafferet.

Nicolai har møderet for Højesteret og samarbejder med en lang række danske og udenlandske klienter om førelse af retssager i Danmark, ligesom han samarbejder med en række udenlandske advokatkontorer omkring førelse af erstatningssager i andre jurisdiktioner, herunder specielt USA og England.

​Nicolai fører løbende et antal komplicerede skattesager for de danske domstole, ligesom han er erfaren forsvarer i sager om økonomisk kriminalitet, hvor han især beskæftiger sig med skatte- og afgiftsstrafferet.

Endelig bistår Nicolai danske og udenlandske forsikringsselskaber i sager om rådgiveransvar for advokater og revisorer og sager om ledelses- og bestyrelsesansvar.“He was very knowledgeable in the way we should put the case and in interpreting and reading the law. He was able to explain the way things were going to go, so I felt very comfortable corresponding with him. He has a good network in the tax industry so he knew everybody in the industry – that is handy.” (Client) 2016
Nicolai B Sørensen, ‘who performs really well with different types of clients’, represented Seaside Navigation and the Danish Shipowners’ Association in a dispute regarding the taxation of Danish shipping companies. 2016