13 / 07 / 2017 - 13:53

Udkast til ny databeskyttelseslov sendt i høring – et supplement til Databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Speciale

Nyhedstype
Nyhed

Fredag den 7. juli 2017 blev rækken af nye persondataretlige dokumenter udvidet med Justitsministeriets udkast ny databeskyttelseslov.

Justitsministeriet har på baggrund af de mange områder hvor Databeskyttelsesforordningen giver mulighed for at der nationalt kan fastsættes supplerende bestemmelser udarbejdet et udkast til forslag til en generel Databeskyttelseslov. Justitsministeriet har derudover varslet, at der i efteråret 2017 vil blive fremsat forslag til ændringer af regler om behandling af personoplysninger i særlove, herunder blandt andet i sundhedslovgivningen samt visse regelsæt på det finansielle område.  

Fra forslaget til ny Databeskyttelseslov er det blandt andet værd at bemærke:

 • Den nugældende pligt til at foretage anmeldelse og opnå Datatilsynets tilladelse til behandling af følsomme oplysninger bortfalder.
   
 • Dog opretholdes anmeldelsespligten for så vidt angår advarselsregistre, kreditoplysningsbureauer, retsinformationssystemer og for behandling af følsomme oplysninger af hensyn til væsentlige samfundsinteresser.
   
 • Oplysninger om strafbare forhold, herunder straffeattester opretholdes som en særlig kategori af oplysninger, som i hovedsagen kun må behandles med samtykke.
   
 • Oplysninger om ’væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold’ (eg. oplysning om en medarbejders positive alkohol- eller narkotikatest, anvendelse af personlighedstest og bortvisning af medarbejder) bliver i modsætning til i dag foreslået kategoriseret som ’almindelige oplysninger’.
   
 • Udkastet foreslår, at det fortsat skal være muligt at behandle oplysninger om ansatte på grundlag af samtykke. Dette går imod internationale overvejelser om, at samtykke ikke bør være gyldigt behandlingsgrundlag i ansættelsesforhold.
   
 • Udkastet foreslår opretholdelse af de gældende regler om behandling af CPR nr.
   
 • Grænsen for hvornår der skal indhentes samtykke fra forældremyndighedsindehaveren sættes til 13 år.
   
 • Tilsvarende foreslås opretholdelse af de nugældende regler om videregivelse af oplysninger om forbrugere til brug for markedsføring.
   
 • Reguleringen af kreditoplysningsbureauer opretholdes.

Endeligt er det interessant, at forslaget udskyder spørgsmålet om, hvorvidt offentlige myndigheder skal kunne ifalde bøder til senere drøftelse.

Udkast til forslag til databeskyttelseslov.

Udkastet er sendt i høring med frist for indgivelse af svar den 22. august 2017.

Privatlivs- og cookiepolitik
Vi bruger egne og tredjepartscookies på hjemmesiden til at huske dine indstillinger og analysere brug af siden. Med et OK samtykker du til denne brug af cookies. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at blokere cookies i din browser. Læs mere om brugen af cookies og personoplysninger her.
Accepter og luk