30 / 08 / 2018 - 15:57

Ny aktieoptionslov sendt i høring

Speciale

Nyhedstype
Nyhed

I dag medfører aktieoptionslovens 'good leaver/bad leaver'-regulering som udgangspunkt, at en medarbejder, der opsiges af arbejdsgiver, har ret til at beholde alle sine tildelte aktieoptioner og har ret til tildeling af en forholdsmæssig andel af aktieoptioner beregnet på baggrund af ansættelsestiden i den optjeningsperiode, hvori medarbejderen fratræder, hvorimod det gyldigt kan aftales, at en medarbejder, som selv opsiger sit ansættelsesforhold, mister alle sine tildelte aktieoptioner.

Lovforslaget til en ny aktieoptionslov lægger op til at ophæve begrænsningerne for, hvad det er muligt at aftale i aktieoptionsprogrammer i forbindelse med medarbejderens fratræden, og dermed indføres en højere grad af fleksibilitet og aftalefrihed.

Ophævelse af de nuværende regler omkring ’good leaver / bad leaver’
Med lovforslaget ophæves aktieoptionslovens ’good leaver / bad leaver’-regulering i den nuværende lovs § 5.

Det betyder, at det fx gyldigt vil kunne aftales, at ikke-vestede optioner bortfalder ved fratræden, uanset årsagen til opsigelsen, og uanset om opsigelsen er foranlediget af arbejdsgiver eller medarbejder.

Der vil også gyldigt kunne aftales kortere udnyttelsesperioder efter fratræden for så vidt angår vestede optioner.

Tilbagekøb af aktier erhvervet via aktieoptionsordning
Lovforslaget indeholder også et forslag om, at aktier, der er erhvervet som følge af et aktieoptionsprogram, med visse begrænsninger kan tilbagekøbes til markedspris i forbindelse med fratræden.

Ikrafttræden
Forslaget forventes fremsat i oktober 2018 med henblik på ikrafttræden 1. januar 2019.

I Arbejds- og Ansættelsesret følger vi naturligvis lovforslaget nøje, og står til rådighed, hvis I har spørgsmål eller kommentarer.