05 / 09 / 2019 - 13:59

Salg af bebyggede grunde er momsfrie, uanset om køber foretager nedrivning

Speciale

Nyhedstype
Nyhed
Det forhold, at købsaftalen er betinget af nedrivningstilladelse, medfører ikke, at der dermed er tale om momspligtigt salg af en byggegrund.

EU-Domstolen har nu sat et endeligt punktum i KPC-sagen, og konklusionen er klar: Levering af en ”bebygget” grund kan ikke anses for en (momspligtig) levering af en byggegrund, uanset at det er hensigten, at den eksisterende bygning skal rives ned, og der efterfølgende skal bygges noget nyt.

Selvom købsaftalen er betinget af opnåelse af nedrivnings- og eventuelt byggetilladelse, vil der stadig være tale om salg af en bebygget grund.

Dommen giver nogle klare retningslinjer for, hvilke forhold parterne kan gøre købsaftalen betinget af, herunder sælgers eventuelle økonomiske interesse i nedrivningen.

Kontakt os gerne for yderligere diskussion.