Ansættelsesret

Ansættelsesret

Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange års erfaring med rådgivning inden for alle ansættelsesretlige spørgsmål.

Vi bistår internationale koncerner, børsnoterede virksomheder, små og mellemstore virksomheder, direktører, offentlige myndigheder, organisationer og andre relevante aktører inden for følgende områder nævnt her.

Vi rådgiver blandt andet om:

•Ansættelse og afskedigelse
•Direktørers retsforhold
•Incitamentsprogrammer, bonus og aktieaflønning
•Diskrimination
•Medarbejdere i en virksomhedsoverdragelse
•Konkurrencebegrænsninger og -klausuler
•HR compliance
•Medarbejderhåndbøger og personalepolitik
•Samarbejdet med konsulenter, freelancere og vikarer
•Håndtering af personlige data
•Kollektiv arbejdsret og overenskomstforhold

Læs mere

Ansættelse og afskedigelse

Vores ekspertise i ansættelsesret hjælper jer med at gennemføre alle processer vedrørende ansættelse og afskedigelse af medarbejdere bedst muligt. Den sørger også for, at I overholder alle ansættelsesretlige regler.

I får en sparringspartner, som står klar til at besvare spørgsmål og hjælper med at træffe de rigtige beslutninger i svære situationer. Er der for eksempel tale om potentiel afskedigelse af særligt beskyttede medarbejdere, giver vi jer et klart og dækkende billede af de muligheder og risici, det indebærer.

edit translation

Direktørers retsforhold

Det kræver særlige kompetencer at håndtere direktørers retsforhold. Både fordi direktører ansættelsesretligt adskiller sig fra virksomhedens øvrige medarbejdere, og fordi det netop i forhold til direktører er vigtigt, at både ansættelse og afskedigelse forløber problemfrit og positivt. Hos Lundgrens lægger vi vægt på både at levere de korrekte ansættelsesretlige løsninger og at bistå med de mange andre spørgsmål, som melder sig ved en direktørs til- eller fratræden.

edit translation

Incitamentsprogrammer, bonus og aktieaflønning

Der findes mange typer incitamentsordninger. Nogle kontantbaserede, andre aktiebaserede, men de har alle særlige karakteristika, fordele og ulemper. Når I skal vælge det incitamentsprogram, der passer bedst til virksomhedens behov, bør du overveje en række spørgsmål, som kan have ansættelsesretlig, skatteretlig eller selskabsretlig karakter. Vi leverer rådgivningen på alle relevante områder som en samlet ydelse og hjælper jer med at etablere, administrere, ændre og afvikle incitamentsordninger fra A-Z. 

edit translation

Diskrimination

Hos Lundgrens er vi eksperter i de mange og komplekse regler, der gælder i forhold til diskrimination. Vi rådgiver bl.a. på områder som:

 • Køn
 • Graviditet, barsel og orlov
 • Race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse
 • Medarbejderrepræsentanter
 • Deltidsansatte og tidsbegrænsede ansatte

Rådgivningen knytter sig typisk til ansættelse, afskedigelse eller ændringer af ansættelsesvilkår. Du kan altid regne med, at vi hurtigt og effektivt afdækker de relevante risici og muligheder i den konkrete situation. 

 
edit translation

Medarbejdere i en virksomhedsoverdragelse

En af de største udfordringer ved en virksomhedsoverdragelse er håndtering af medarbejderne. Det er en følsom situation, og reglerne er komplekse og ændrer sig løbende.

Vi kan give jer svar på de mange spørgsmål, der opstår undervejs:

 • Hvornår er der tale om en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand? 
 • Hvilke medarbejdere indgår i en overdragelse? 
 • Kan I opsige medarbejdere i forbindelse med en overdragelse, og hvad skal I være særligt opmærksomme på?
 • Hvordan håndterer I kollektive overenskomster ved virksomhedsoverdragelse?
 • Hvilke medarbejdere skal indgå i overdragelsen? 
 • Særlige problemstillinger vedrørende nøglemedarbejdere, herunder opsigelsesvarsler, konkurrence- og kundeklausuler, incitamentsordninger og exit-klausuler
 • Brug af garantier, skadesløsholdelser og betingelser for closing
 • Exit- og stay-on aftaler
edit translation

Konkurrencebegrænsninger og -klausuler

Hvornår skal en virksomhed beskytte sin forretning med konkurrence- og kundeklausuler? Hvilket værn mod konkurrence har arbejdsgiver i form af medarbejderes loyalitetspligt og markedsføringslovens regler? Hvordan sikrer virksomheden sig imod at betale for klausuler, der ikke er brug for?

Du kan få svar på disse spørgsmål og mange andre hos vores eksperter. De rådgiver inden for alle aspekter af ansættelsesret og hjælper for eksempel med at træffe beslutning om brug og udformning af ansættelsesklausuler.

edit translation

HR compliance

Lundgrens tilbyder skræddersyede programmer til sikring af HR compliance hos vores kunder. Det er særligt relevant i de situationer, hvor I har behov for at være i fuld ansættelsesretlig compliance. For eksempel før frasalg af en virksomhed eller en større afskedigelsesrunde.

Lundgrens’ HR compliance program sikrer jer en hurtig og effektiv gennemgang af alle relevante dokumenter og processer. Vi leverer den nødvendige bistand og rådgivning til hurtigst muligt at bringe virksomheden i fuld ansættelsesretlig compliance. 

edit translation

Medarbejderhåndbøger og personalepolitik

I de fleste virksomheder opstår der behov for at regulere væsentlige forhold i relation til virksomhedens medarbejdere. Det kan for eksempel være brug af internet, e-mail, datasikkerhed, mobning og seksuel chikane, sociale medier, medarbejderrepræsentation, pensionsordninger, barsel eller forsikringsordninger. 

Lundgrens rådgiver jer om brugen af personalepolitikker og hjælper med at udforme løsninger, der matcher de konkrete behov og jeres virksomhed.

edit translation

Samarbejdet med konsulenter, free-lancere og vikarer

En række samarbejdsformer på det danske arbejdsmarked kræver særlig juridisk opmærksomhed. Er en konsulent, der er tilknyttet en virksomhed som selvstændigt erhvervsdrivende, reelt lønmodtager? Er en vikar fra et vikarbureau beskyttet af vikarlovens diskriminationsforbud? 

Lundgrens har specialistkompetencer på dette område.

edit translation

Håndtering af personlige data

Hvilke data vedrørende jeres medarbejdere må I som virksomhed behandle, og hvilke krav stiller lovgivningen i den forbindelse? Må I overføre jeres medarbejderes data til udlandet? Hvornår kan I indhente straffeattester på medarbejdere, og hvilke krav skal I leve op til i forbindelse med overvågning? 

Vores specialister i persondataret rådgiver om alle persondataretlige forhold. I kan også trække på os, når det gælder anmeldelser til Datatilsynet, samtykkeerklæringer, databehandleraftaler, udfærdigelse af whistleblower-ordninger, gennemførelse af persondataretlig compliance og generel sparring vedrørende persondataretlige problemstillinger. 

 
edit translation

Kollektiv arbejdsret og overenskomstforhold

Den kollektive arbejdsret er central i dansk ansættelsesret. Vi bistår med håndteringen af den kollektive arbejdsret i alle de sammenhænge, hvor det er relevant. For eksempel ved etablering af virksomhed i Danmark, ved virksomhedsoverdragelse eller ved ansættelse og afskedigelse af medarbejdere. 

Du kan også benytte dig af vores partneres og medarbejderes erfaring med forhandling af kollektive overenskomster, håndtering af sager om fortolkning af og brud på kollektive overenskomster og håndtering af kollektive tvister. 

edit translation

Offentlig ansættelsesret og tjenestemandsforhold

Lundgrens rådgiver om de særlige regler, der gælder for offentligt ansatte. Hvornår bliver for eksempel en partshøring aktuel, og hvordan foregår den? I får også adgang til relevant erfaring i at håndtere tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte, uanset om det er i forbindelse med afskedigelse, stillingsændringer eller virksomhedsoverdragelser.

edit translation

Medarbejderrepræsentation

Reglerne vedrørende medarbejderrepræsentation er komplekse. Derfor bistår vi med etablering af relevante medarbejderrepræsentationer som for eksempel medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, arbejdsmiljøorganisation og informations- og høringsudvalg.

I kan også få rådgivning og sparring i forhold til at inddrage medarbejderrepræsentanterne i processer som større virksomhedsforandringer eller masseafskedigelser.

edit translation

Ansættelsesretlige tvister

Hovedparten af de ansættelsesretlige sager, som vi behandler, løser vi gennem forlig. Som regel har begge parter behov for at få en sag afsluttet og komme hurtigt videre. Takket være vores erfaring kan vi hjælpe med at forhandle med fagforeninger og advokater og nå frem til gode løsninger.

Kan vi ikke løse en uoverensstemmelse via forlig, sørger vi for at håndtere sagen bedst muligt ved domstolene, voldgift eller de særlige fora for ansættelsesretlig tvistløsning. Vi har mange års erfaring med retssagsbehandling og fører i øvrigt kun de sager, som vi vurderer, at vi har en reel chance for at vinde.

edit translation

Internationale ansættelsesforhold

Når du rekrutterer medarbejdere fra udlandet eller udstationerer danske medarbejdere til udlandet, bliver ansættelsesforholdet internationalt. I den situation er der flere problemstillinger, du skal overveje – især i relation til ansættelsesret, arbejds- og opholdstilladelse, skat og social sikring.

Lundgrens hjælper blandt andet med:

 • Hvad du som arbejdsgiver skal overveje, når du udarbejder ansættelseskontrakter for internationale ansættelser
 • Hvilket lands lovgivning der gælder for den internationale ansættelse
 • Hvornår en udenlandsk medarbejder skal have arbejds- og opholdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark
 • Hvilke skattemæssige forhold en arbejdsgiver skal være opmærksom på i forbindelse med internationale ansættelser, for eksempel i Øresundsregionen
 • Hvordan en arbejdsgiver skal håndtere spørgsmålet om social sikring i forbindelse med internationale ansættelser
edit translation
Clients value Lundgrens for its ‘quick response times’ and ‘good service’. Mainstays are dismissals, incentive schemes, terminations and data protection.

Relevante personer med dette speciale